Εκτύπωση

ΕΤΗΣΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΤΗΣΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 5:00Μ.Μ.

ΟΡΘΡΟΣ 7:30 Π.Μ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 5:00 Μ.Μ.

ΟΡΘΡΟΣ 7:30 Π.Μ.

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 5:00 Μ.Μ.

ΟΡΘΡΟΣ 7:30 Π.Μ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:00 Μ.Μ.

ΟΡΘΡΟΣ 7:15 Π.Μ.

ΜΑΪΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:30 Μ.Μ.

ΟΡΘΡΟΣ 7:15 Π.Μ.

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7:00 Μ.Μ.

ΟΡΘΡΟΣ 7:15 Π.Μ.

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7:00 Μ.Μ.

ΟΡΘΡΟΣ 7:15 Π.Μ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:30 Μ.Μ.

ΟΡΘΡΟΣ 7:15 Π.Μ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:00 Μ.Μ.

ΟΡΘΡΟΣ 7:15 Π.Μ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 5:30 Μ.Μ.

ΟΡΘΡΟΣ 7:15 Π.Μ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 5:00 Μ.Μ.

ΟΡΘΡΟΣ 7:30 Π.Μ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 5:00 Μ.Μ.

ΟΡΘΡΟΣ 7:30 Π.Μ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ